Apie mus  Įvykiai  Parama  Renginių medžiaga  Kontaktai 
      
 Naujienos 
 DARNIOS INOVACIJOS STATYBŲ PRAMONĖJE 
 Atsinaujinanti energija 
 Klimato kaita 
 Nuorodos 
 Ekostatyba 
 Ekotransportas 
 Literatūra 
   Mus remia   
Organizacija


Istorija | Organizacija | Uždaviniai | Projektai/veikla | Leidiniai


Viešoji įstaiga “Atsinaujinančios energijos informacijos konsultacinis centras“ (sutr. ATEIK) yra nevyriausybinė pelno nesiekianti organizacija, įkurta vadovaujantis LR Viešųjų įstaigų bei kitais įstatymais ir veikianti mokslo, švietimo, socialinėje bei kitose sferose, susijusiose su atsinaujinančiosios energetikos plėtra. Įstaiga įkurta 2002 m. vasario mėn.

Įstaigos veiklos tikslas - prisidėti prie darnios bei informacinės visuomenės kūrimo, plėtojant ir propaguojant atsinaujinančiąją energetiką.

Google

Search www.ateik.info